51. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-јун 2021.године

51. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-јун 2021.године