53. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године

53. Закључак о усвајању захтева за пренос средстава ГК Севојно, Севојно за IV квартал 2021.године