54. Закључак – Одбијање предлога РРА Златибор за анекс Уговора о стратегији развоја ГО Севојно

54. Закључак - Одбијање предлога РРА Златибор за анекс Уговора о стратегији развоја ГО Севојно