54. Закључак – Предлог Извештаја и извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-септембар 2021.године-предлог Скупштини

54. Закључак - Предлог Извештаја и извршењу буџета ГО Севојно за период јануар-септембар 2021.године-предлог Скупштини