55. Закључак – Предлог Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Севојно за 2022-2023.годину

55. Закључак - Предлог Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Севојно за 2022-2023.годину