55. Закључак – Предлог Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022.годину

55. Закључак - Предлог Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022.годину