Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године ГК Севојно , Севојно

Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године ГК Севојно , Севојно