Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године СУ Севојно , Севојно

Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2021.године СУ Севојно , Севојно