1-22 Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи и четврти квартал 2022.године ФК Севојно

1-22 Закључак - Усвајање захтева за пренос средстава за трећи и четврти квартал 2022.године ФК Севојно