1-22 Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022. године КК Севојно

1-22 Закључак - Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022. године КК Севојно