60. Закључак – Мишљење за вршење друге јавне функције

60. Закључак - Мишљење за вршење друге јавне функције