60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ГК Севојно , Севојно

60. Закључак -Усвајање захтева за пренос средстава за I квартал 2022.године ГК Севојно , Севојно