63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Фудбалском-клубу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

63 - Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Фудбалском-клубу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године