63 – Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Спортском-удружењу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године

63 - Закључак-Усвајање-захтева-за-пренос-средстава-Спортском-удружењу-Севојно-за-други-квартал-2022.-године