Решење о утврђивању ресора чланова већа Градске општине Севојно

Решење о утврђивању ресора чланова већа Градске општине Севојно