Закључак – Разматрање распоређивања оствареног вишка прихода буџета Градске општине Севојно за 2021. годину

Закључак – Разматрање распоређивања оствареног вишка прихода буџета Градске општине Севојно за 2021. годину