Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи и четврти квартал 2022. године ФК „Севојно“ Севојно

Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи и четврти квартал 2022. године ФК „Севојно“ Севојно