Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022. године ГК „Севојно“,Севојно

Закључак – Усвајање захтева за пренос средстава за трећи квартал 2022. године ГК „Севојно“,Севојно