Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu – Predsednik gradske opštine

Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu - Predsednik gradske opštine