Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu – Skupština gradske opštine

Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu - Skupština gradske opštine