Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu – Uprava gradske opštine

Rešenje o finansijskom planu za 2023. godinu - Uprava gradske opštine