Odluka o izboru Predsednika gradske opstine Sevojno

Odluka o izboru Predsednika gradske opstine Sevojno