Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2017.годину

Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2017.годину

Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2017.годину

LAPZ FINAL 2017 KONACNO1

LAPZ FINAL 2017 KONACNO1