Записник са 13.седнице Скупштине можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о поступку израде и доставе материјала за седнице веће и скупштине можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о употреби имена градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Решење о избору члана комисије за буџет и финансије можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлука – Локални акциони план за младе можете погледати/преузети ОВДЕ