Извештај о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар – јун 2021. године.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. годинуОдлука о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2020.годинуОдлука o буџету Градске општине Севојно за 2021.годинуИзвештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно јануар-септембар 2020.годинеИзвештај о извршењу Одлуке о буџету ГО Севојно за период јануар јун 2020.годинеОдлука о завршном рачуну буџета ГО Севојно за 2019.годинуОдлука o буџету градске општине Севојно за 2020.Извештај о извршрњу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар - септембар 2019.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. годинуИзвештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2019. годинеОдлука о завршном рачуну Градске општине Севојно за 2018. годинуОдлука о буџету градске општине Севојно за 2019. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2018.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Севојно за 2018. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – јун 2018. годинеОдлука о завршном рачуну буџета градске општине Севојно за 2017. годинуОдлука о буџету градске општине Севојно за 2018. годинуОдлуку о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Севојно за 2017. годинуИзвештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Севојно за 2016. годинуИзвештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар- јун 2017.Извештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар- септембар 2017.Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2017. годинуОдлукa о буџету Градске општине Севојно за 2016. годинуОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2015. годинуОдлукa о буџету градске општине Севојно за 2015. годинуОдлука о Буџету Градске општине Севојно за 2014. годину