Избори 2022.

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОУКУПАН ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНООДЛУКА О ОБРАСЦУ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОРЕШЕЊA О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНООДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕРОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕРЕШЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНООДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОЗАКЉУЧАК О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ СТРУКТУРЕ СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРАРЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕИЗБОРНА ЛИСТА - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА - ДОМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНОРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА - ДОМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНОЗАКЉУЧАК – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – ДОМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНО.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТАРЕШЕЊЕ - СТРУКТУРА СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРАИЗБОРНА ЛИСТА – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИИЗБОРНА ЛИСТА - УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕВОЈНО - БОГОСАВ МИХАИЛОВИЋРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕВОЈНО – БОГОСАВ МИХАИЛОВИЋ -ЗАКЉУЧАК – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА – МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИЗАКЉУЧАК – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА – УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕВОЈНО – БОГОСАВ МИХАИЛОВИЋИЗБОРНА ЛИСТА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКАРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКАЗАКЉУЧАК - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА - „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОУпутство за спровођење избора за одборнике скупштине Градске општине Севојно расписаних за 03. април 2022. годинеРоковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине градске општине севојноИЗБОРНА ЛИСТА - МИЛАН СТАМАТОВИЋ - ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ АВРАМ ИЛИЋРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ - МИЛАН СТАМАТОВИЋ - ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ АВРАМ ИЛИЋИЗБОРНА ЛИСТА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕРЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОСПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОСАГЛАСНОСТ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКАИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНОПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНООДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНООДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО