Севојно је градско насеље и седиште истоимене општине која се налази у саставу града Ужица у Златиборском управном округу. Градску општину Севојно чини насељено место Севојно.

Севојно је и индустријско насеље у западној Србији удаљено 6 километара од Ужица. Највећа експанзија овог насеља се десила 50-их и 60-их година 20. века, као последица изградње Ваљаонице бакра и алуминијума која је током најбољих година свог постојања запошљавала и до 3.500 људи.

Насељеност на територији Севојна је непосредно и посредно условљена географским положајем, друштвено-економским кретањима и развојем, историјским процесима, променама у компонентама кретања укупног становништва и његове социо-економске структуре, као и функционалним и територијалним развитком мреже насеља и инфрастурктуре.

Индустријализацијом овог региона дошло је до пораста броја становника у периоду 50-их и 60-их година прошлог века. Изградњом Ваљаонице бакра и алуминијума број становника се нагло увећавао све до 2002. године када је Севојно имало 7.445 становника.

Према попису из 2022. године у Градској општини Севојно укупан број становника је 6.426 (3.378 жена и 3.048 мушкараца) просечне старости 45,23 године (просечна старост код жена је 46,38 година, а код мушкараца 43,96 година). У Севојну живи 5.376 пунолетних становника. Укупан број пописаних домаћинстава је 2.497, а просечан број чланова по домаћинству је 2,52.

По етничком саставу доминира српско становништво (96,23%).

Површина Севојна износи 19.55 км², а просечна насељеност по км² је 323 становника.

Становништво према старости, попис из 2022.

0-4 године 4.46%
5-9 година 4.38%
10-14 година 4.32%
15-19 година 5.18%
20-24 година 4.83%
25-29 година 4.23%
30-34 године 5.63%
35-39 година 6.92%
40-44 године 6.87%
45-49 година 6.69%
50-54 године 7.09%
55-59 година 7.25%
60-64 године 8.63%
65-69 године 8.87%
70-74 године 6.83%
75-79 година 3.11%
80-84 године 2.84%
85 година и више 1.75%