Председник скупштине Градске општине Севојно

Никола Гогић
Дипломирани економиста

Контакт подаци:                                        

адреса: Миливоја Марића 40, 31205 Севојно
телефон: +381 (0) 31 31 50 101
емаил: nikolagogić21@gmail.com

Заменик председника скупштине Градске општине Севојно

Жарко Вукотић

Контакт подаци:                                        

адреса: Миливоја Марића 40, 31205 Севојно
телефон: +381 (0) 31 31 50 101
емаил: zarkovukotic6@gmail.com