Славица Марић – дипломирани правник

Контакт подаци;
тел: +381 (0) 31 31 50 101
e-mail: slavica.maric@uzice.rs
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно