Јавни оглас за давање у закуп гараже у сутерену стамбене зграде у СевојнуОглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Ужице- градЈавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта из јавне својине Града Ужица путем прикупљања затворених писмених понудаЈавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословни просторПутна инфраструктура у ГО Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УжицуЈавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниОглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УжицуОглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УжицуОглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавни оглас за отуђење непокретности у Севојну и Крчагову путем прикупљања затворених писмених понудаРадови на постављању табли са називима улица и табли кућни број у Градској општини СевојноЧетврти поновљени Јавни оглас за давање у закуп гаража у стамбеној зграду у Улици Вишеслава Бугариновића у СевојнуЈавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавни оглас за давање у закуп гараже број 5 у стамбеној згради у Улици Вишеслава Бугариновића 14а у СевојнуЈавна набавка – Путна инфраструктура у ГО СевојноЈавна набавка – Путна инфраструктура у ГО СевојноОглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавна набавка – Изградња јавне расвете у ул.Хероја Дејовића у ГО СевојноЈавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева – ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјалаЈавна набавка-Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији градаЈавнa набавка - путна инфраструктура у ГО СевојноЈавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштаЈавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљиштаОглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својиниЈавна набавка – Реконструкција Цара Душана, СевојноЈавна набавка – Реконструкција Гаврила Принципа, део Браће Николић и Рујевац, СевојноПлан набавки за 2017. годину