Записник са 14. седнице Скупштине можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о избору комисије за праћење примене етичког кодекса можете погледати/преузети ОВДЕ