На данашњој седници Веће градске општине донело је Решење о суфинансирању годишњих програма за спортске клубове – удружења.

Донета је Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстивање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Утврђен је  предлог деоница на територији Градске општине Севојно на којима ће се изводити инфраструктурни радови у 2020. години, који се прослеђује Градској управи за инфраструктуру и развој на даљу процедуру.