29.07.2020.године

Због пандемије коронавируса COVID 19 и уведене ванредне ситуације на територији града Ужица, 34 седница Већа ГО Севојно одржана је електронски .

На eлектронској седници  разматрани су предлози ;

  • Oдлуке о завршном рачуну Градске општине Севојно за 2020. годину и донет закључак да се иста упути Скупштини градске општине на даљу процедуру.
  • Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-јун 2020. године и упућен на даљу процедуру Скупштини градске општине.