26.октобар 2020.година

На 39.седници већа Градске општине Севојно утврђен  је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2020.годину и упућен Скупштини на разматрање и усвајане.

Усвојен је закључак за измену плана прања улица на територији Градске општине Севојно и упућен Градској управи за инфраструктуру и развој.