10.децембар 2020.године

На 41.седници већа Градске општине Севојно утврђен је предлог Одлуке о буџету за 2021.годину и прослеђен скупштини на разматрање и усвајање.

Разматран је извештај о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2020. године и упућен на даљу процедуру скупштини Градске општине.

Предложен је Кадровски план управе Градске општине Севојно за 2021.годину.