12.02.2021.године

Веће Градске општине Севојно на данашњој седници донело је одлуку о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Севојно.

Донето је решење о избору чланова Комисије за спровођење јавног конкурса за избор начелника Управе Градске општине Севојно.

Разматрано је правдање средстава удружења из области културе и омладине на основу годишњих програма за 2020.годину.