Севојно, 05.јун: Севојнички одборници  усвојили су, на данашњем заседању, одлуку о завршном рачуну градске општине Севојно за 2018. годину.

У прошлој години укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима у буџету износили су 22,07 милион, док су укупни расходи и издаци били 19,28 милиона динара.

Усвојена је одлука о приступању изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Севојно и именована Комисија за израду Нацрта акта.