Одлука о усвајању завршног рачуна буџета Градске општине Севојно за 2023. годинуИзвештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Севојно за 2023. годинуОдлука о буџету Градске општине Севојно за 2024. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2023. годинеИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2023. ГОДИНУОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2022. ГОДИНУПлан и извршење расхода за период 01.01.2022. – 31.12.2022. годинeОдлука о буџету Градске општине Севојно за 2023. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-септембар 2022.- годинеОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2022. ГОДИНУИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2021.ГОДИНУПлан и извршење расхода за период 01.01 - 31.12.2021.годинеОдлука о буџету Градске општине Севојно за 2022.годинуИзвештај о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2021. године.Извештај о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар – јун 2021. године.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. годинуОдлука о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2020.годинуОдлука o буџету Градске општине Севојно за 2021.годинуОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2020. ГОДИНУИзвештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно јануар-септембар 2020.годинеИзвештај о извршењу Одлуке о буџету ГО Севојно за период јануар јун 2020.годинеОдлука о завршном рачуну буџета ГО Севојно за 2019.годинуОдлука o буџету градске општине Севојно за 2020.Извештај о извршeњу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар - септембар 2019.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2019. годинуИзвештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2019. годинеОдлука о завршном рачуну Градске општине Севојно за 2018. годинуОдлука о буџету градске општине Севојно за 2019. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2018.Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Севојно за 2018. годинуИзвештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – јун 2018. годинеОдлука о завршном рачуну буџета градске општине Севојно за 2017. годинуОдлука о буџету градске општине Севојно за 2018. годинуОдлуку о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Севојно за 2017. годинуИзвештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар- јун 2017.Извештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар- септембар 2017.Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2017. годинуОдлукa о буџету Градске општине Севојно за 2016. годинуОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2015. годинуОдлукa о буџету градске општине Севојно за 2015. годинуОдлука о Буџету Градске општине Севојно за 2014. годину