На основу члана 9. Статута Градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 13/19) и  члана 19. Одлуке о учешћу грађана Градске општине Севојно у пословима Градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 24/19) обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

ЈАВНА РАСПРАВА

o предлогу  Одлуке о буџету  Градске општине Севојно за 2022. годину одржати данa  03.12.2021. године, са почетком у 16:00 часова у скупштинској сали Градске општине Севојно.

– рок за достављање  предлога и сугестија у писаној и електронској форми је  03.12.2021.године на мејл адресу:  gosevojno@uzice.rs, или подношењем писаних предлога – поднесака  путем поште или непосредно  на адресу Градске општине Севојно – Миливоја Марића број 40, 31205 Севојно

Документа за преузимање

Нацрт прихода и расхода за Oдлуку о буџету Градске општине Севојно за 2022.Записник са јавне расправе ,Буџет 2022.годинеИзвештај са Јавне расправе , Буџет 2022.годинаПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ