Поштовани суграђани,

Са задовољством вас обавештавамо да су се после 5 (пет) година стекли сви услови за поновно коришћење воде из акумулације Врутци која ће долазити на реконструисано и дограђено постројење за прераду воде “Петар Антонијевић“ на Церовића брду.

Град Ужице добио је савремено, стабилно и поуздано постројење са новим технолошким линијама које су у потпуности спремне да прераде воду из акумулације Врутци.

За овај пројекат Влада РС посредством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре инвестирала је 650 милиона динара, Град Ужице 80 милиона динaра и ЈКП “Водовод“ 50 милиона динара.

Посебно нас је охрабила чињеница да су испитивања квалитета воде у акумулацији Врутци које је у 4 (четири) циклуса спровела Републичка агенција за заштиту животне средине, у другој половини 2018. године, показала одличне резултате са незнатном концентрацијом алги у акумулацији које ни у једном случају не могу угрозити квалитет воде за пиће.

Ови резултати потврђени су детаљном V, тзв. “великом“ анализом сирове воде из акумулације Врутци коју је 17. јануара 2019. године узорковао Завод за јавно здравље из Ужица.

Наведене, повољне чињенице, омогућавају нам да данас 31. јануара 2019. године у касним вечерњим сатима извршимо прво узорковање и испитивање воде са акумулације Врутци после њеног проласка кроз све технолошке линије модернизованог и осавремењеног постројења после чега ће се целокупна количина воде испустити у кишну канализацију.

После узроковања воде за основну и V анализу систем водоснабдевања се привремено (10-15 дана) враћа на извориште Сушичких врела. Грађани ће се снабдевати здравом пијаћом водом до завршетка анализа. Након тога омогућено је да се вода из акумулације Врутци почне користити за санитарно-хигијенске потребе.

У току ноћи између четвртка 31. јануара 2019. године од 23,00 часа до петка 01. фебруара 2019. године, због планираних радова који омогућавају узорковање воде са акумулације Врутци, може доћи до прекида у испоруци воде у трајању до 6 часова.

У периоду  док се вода са акумуалције Врутци, после прераде на постројењу, буде користила за хигијенско-санитарне потребе (приближно 10 (десет) дана), грађанима, установама и привреди вода за пиће и припрему хране обезбедиће се цистернама и испоруком флаширане воде.

О тачном датуму почетка коришћења цистерни благовремено ћемо вас обавестити. Очекује се да то буде између 10. и 15. фебруара 2019. године.

Овај период коришћења воде са акумулације Врутци само за хигијенско-санитарне потребе у трајању од приближно 10 (десет) дана неопходан је, јер је управо у том периоду потребно добити 3 (три) узастопне ваљане анализе прерађене воде, које су услов за званично проглашење воде за потпуну употребу (дакле и за пиће).

Коначан прелазак на континуирано снабдевање грађана и привреде здравом пијаћом водом из акумулације Врутци, уз поштовање свих законских процедура, реализоваће се између 20. и 25. фебруара 2019. године.

Поштовани суграђани,

Најљубазније вас молимо да нам вашим разумевањем и стрпљењем помогнете у реализацији овог пројекта.

Ово је најкраћи и најбезбеднији начин да у потпуности завршимо најважнију инвестицију у нашем граду у последњих 10 (десет) година.

Желимо да вас још једном уверимо да ће, уз знатно побољшан квалитет воде у акумулацији Врутци, савремено и модернизовано постројење бити способно да у сваком тренутку грађанима и привреди града Ужица испоручује здраву пијаћу воду која у потпуности одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће.

О свим нашим наредним активностима благовремено ћемо вас обавештавати.

ЈКП „Водовод”                                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК

Душко Љујић, директор                                                                 Тихомир Петковић