1. Записник 5.седница 

2. Одлука о буџету 2019.

3. Мишљење на Статут града Ужица

4. Извештај о деветомесечном извршењу буџета 2018.

5. Записник 4.седница

6. Решење, Изборна комисија 2018.

7. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету 2018.

8. Извештај о шестомесечном извршењу буџета 2018

9. Записник 3. седница

10. Решење комисија за буџет

11. Одлука о завршном рачуну

12. Комисија за друштвене делатности

13. Записник 2.седница

14. Одлука о престанку мандата Марић, Јеремић

15. Одлука о потврђивању мандата Оташевић

16. Одлука о потврди нових мандата

17. Одлука о избору чланова већа

18. Одлука о избору председника

19. Одлука о избору заменика председника

20. Записник 1. седница

21. Административно – мандатна комисија

22. Постављање секретара скупштине

23. Избор заменика председника скупштине

24. Избор председника скупштине

25. Потврђивање мандата одборника