На основу члана 9. и члана 13. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица” број 13/19) и члана 19. Одлуке о начину и поступку учешћа грађана Градске општине Севојно у остваривању послова градске општине („Службени лист града Ужица“ број 24/19) обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

ЈАВНА РАСПРАВА

o предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину одржати дана 14.09.2022. године (среда) са почетком у 17:00 часова у Скупштинској сали Градске општине Севојно.

Рок за достављање предлога, сугестија и мишљења у писаној и електронској форми је 14.09.2022. године на имејладресу: gosevojno@uzice.rs или подношењем писаних предлога поднесака путем поште или непосредно на адресу Градске општине Севојно Миливоја Марића број 40, 31 205 Севојно.

Документа за преузимање

Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2022. годинуНацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине севојно за 2022. годинуИзвештај о јавној расправи