Председник скупштине Градске општине Севојно

Никола Гогић
Дипломирани економиста
Председник скупштине Градске општине Севојно

Заменик председника скупштине Градске општине Севојно

Жарко Вукотић