РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

           I Број 06 – 359/2019

           12.06.2019. године

           С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница ће се одржати  19. јуна 2019.године (среда) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

               (Материјал у прилогу; стручна обрада : Комисија за израду Нацрта

                Пословника Скупштине Градске општине Севојно)

  1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу)

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић, с.р.

 

Записник можете погледати/преузети ОВДЕ

Пословник Скупштине Градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Извештај о раду Већа за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЕ