РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

           I Број 06 – 373/2019

           21.06.2019. године

           С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

Седница ће се одржати  01. јула 2019.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   СЕВОЈНО

 

  1. ОДЛУКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УЧЕШЋА ГРАЂАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У ОСТВАРИВАЊУ ПОСЛОВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

( Материјал у прилогу; Предлагач: Веће Градске општине Севојно)

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 315-01-01 или на други погодан начин.

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић, с.р.