Седница ће се одржати  29. јануара 2016.године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића бр.40.

  • Дневни ред

Материјал:

  • ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНA ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
  • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Преузми материјал овде.