Одржана ја телефонска седница већа градске општине Севојно на којој је на дневном реду био захтев  градоначелнику града Ужица за добијање сагласности за запошљавање једног лица са средњом стручном спремом на пословима пословног секретара.

За ефикасније функционисање градске општине Севојно неопходно је запошљавање једног лица на извршилачким пословима.