Записник са 12. седнице Скупштине Градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог дневног реда можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог Одлуке о потврђивању манадта одборника Скупштине Градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог Извештаја о извршењу буџета Градске општине Севојно за период јануар – септембар 2019. године можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2020. годину  можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог Одлуке о накнадама и другим примањима одборника Скупштине Градске општина Севојно и чланова Већа Градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог Одлуке о кадровском плану Градске општине Севојно за 2020. годину можете погледати/преузети ОВДЕ