Приликом посете ГО Севојно министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обећао је да ће то министарство помоћи у адаптацији старе школе„Алекса Дејовић“ у Севојну.

Уговор о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе којим је Ужицу додељено 8,5 милиона динара за пројекат адаптације старе школе „Алекса Дејовић“ Севојно, потписао је у Београду градоначелник Ужица Тихомир Петковић.

Укупна вредност радова на адаптацији је 15,5 милиона динара од којих ће Министарство финансирати 8,5 а Град Ужице преостали износ. Расписивање тендера за извођача радова се очекује у наредном периоду а завршетак радова на реконструкцији овог објекта планиран је до краја године.

Објекат старе школе „Алекса Дејовић“ у Севојну

Будући објекат ће у договору са школом и Градском општином Севојно имати музејске поставке, галеријски и изложбени простор, радионице, књижевне и музичке и друге културне садржаје. Функционалну организацију приземља чиниће мултифункцијски простор, изложбени простор као и део канцеларијског простора. Интервенцијама у постојећим просторијама, рушењем појединих конструктивних елемената објекта и уградњом нове опреме, формираће се простор који је у функционалном смислу прилагођен планираној намени.

Сви планирани радови како унутрашњи на реконструкцији подова, столарије, молерски тако и радови на фасади и кровном покривачу биће изведени на начин како би се задржала аутентичност објекта.