РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06- 312/20

            30.07.2020.године

С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19) и члана 58. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 20/19), с а з и в а м

 

 16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

Седница ће се одржати 07.08.2020.године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Старе школе у Севојну, у Улици Хероја Дејовића.

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2019. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ

( Материјал у прилогу, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 315-01-01 или на други погодан начин.

 

                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                     Никола Гогић, с.р.

 

Документа за преузимање

1. записник са 15. седнице СкупштинеПредлог одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2019. годинуПредлог Извештаја о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар – јун 2020. године